Archiwa kategorii: Aktualności

Aktualności

Ważne dla właścicieli drobiu i ptaków – grypa ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że z dniem 6 kwietnia 2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W związku z powyższym przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim zwraca uwagę ,że nadal został utrzymany m.in. obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych( § 1ust.1 pkt 2 lit. b).

 

Ponieważ rozporządzenie nakłada na posiadacza drobiu obowiązek codziennego przeglądu stada drobiu  wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności ( § 1ust.1 pkt 2 lit. k), Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  przygotował przykład „informacji z codziennych przeglądów stada drobiu”. Na terenie województwa wielkopolskiego osoby utrzymujące drób przyzagrodowy zobowiązane są do prowadzenia takiej dokumentacji. Druk został umieszczony w zakładce  „ do pobrania”- choroby zakaźne.

UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim przypomina o każdorazowym obowiązku zgłaszania uboju w gospodarstwie na użytek własny świń, cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz na co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem uboju.

 

Ponadto w przypadku uboju w gospodarstwie na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz istnieje obowiązek przekazywania do uprawnionych zakładów utylizacyjnych materiałów szczególnego ryzyka powstałych podczas powyższego uboju.

 

Materiał szczególnego ryzyka (cielęta do 6 miesiąca życia):

migdałki; jelita od dwunastnicy do odbytnicy; krezka; pozostałe uboczne produkty mające kontakt z materiałem szczególnego ryzyka

 

Materiał szczególnego ryzyka (owce, kozy do 12 miesiąca życia):

jelito biodrowe (kręte); śledziona; pozostałe uboczne produkty mające kontakt z materiałem szczególnego ryzyka

 

Materiał szczególnego ryzyka (owce, kozy od 12 miesiąca życia):

czaszka łącznie z mózgiem i oczami; migdałki; rdzeń kręgowy; jelito biodrowe (kręte); śledziona; pozostałe uboczne produkty mające kontakt z materiałem szczególnego ryzyka

 

Zakłady utylizacyjne uprawnione do odbioru materiału szczególnego ryzyka:

 

Farmutil HS – 667 984 228

Saria Polska – 607 606 989