Ważne dla właścicieli drobiu i ptaków – grypa ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że z dniem 6 kwietnia 2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W związku z powyższym przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim zwraca uwagę ,że nadal został utrzymany m.in. obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych( § 1ust.1 pkt 2 lit. b).

 

Ponieważ rozporządzenie nakłada na posiadacza drobiu obowiązek codziennego przeglądu stada drobiu  wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności ( § 1ust.1 pkt 2 lit. k), Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  przygotował przykład „informacji z codziennych przeglądów stada drobiu”. Na terenie województwa wielkopolskiego osoby utrzymujące drób przyzagrodowy zobowiązane są do prowadzenia takiej dokumentacji. Druk został umieszczony w zakładce  „ do pobrania”- choroby zakaźne.