UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY!!!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim przypomina o każdorazowym obowiązku zgłaszania uboju w gospodarstwie na użytek własny świń, cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz na co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem uboju.

 

Ponadto w przypadku uboju w gospodarstwie na użytek własny cieląt do 6 miesiąca życia, owiec i kóz istnieje obowiązek przekazywania do uprawnionych zakładów utylizacyjnych materiałów szczególnego ryzyka powstałych podczas powyższego uboju.

 

Materiał szczególnego ryzyka (cielęta do 6 miesiąca życia):

migdałki; jelita od dwunastnicy do odbytnicy; krezka; pozostałe uboczne produkty mające kontakt z materiałem szczególnego ryzyka

 

Materiał szczególnego ryzyka (owce, kozy do 12 miesiąca życia):

jelito biodrowe (kręte); śledziona; pozostałe uboczne produkty mające kontakt z materiałem szczególnego ryzyka

 

Materiał szczególnego ryzyka (owce, kozy od 12 miesiąca życia):

czaszka łącznie z mózgiem i oczami; migdałki; rdzeń kręgowy; jelito biodrowe (kręte); śledziona; pozostałe uboczne produkty mające kontakt z materiałem szczególnego ryzyka

 

Zakłady utylizacyjne uprawnione do odbioru materiału szczególnego ryzyka:

 

Farmutil HS – 667 984 228

Saria Polska – 607 606 989