AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że od 28 lutego 2018r. weszło w życie rozporządzenie MRiRW z dnia 9 lutego 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (DzU. z 2018r poz. 360).  Rozporządzenie nakłada na hodowców świń obowiązek m.in. prowadzenia rejestru dezynfekcji, rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających do gospodarstwa, rejestru wejść i wyjść osób do pomieszczeń w których są utrzymywane świnie, spis świń utrzymywanych w gospodarstwie oraz rejestr szczelności budynków.  Wzory rejestrów, które hodowca jest obowiązany prowadzić zgodnie z w/w rozporządzeniem są zamieszczone w zakładce : do pobrania-AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ na stronie PIW Ostrów Wlkp.

Poniżej do pobrania ulotka informacyjna o nakazach i zakazach zawartych w rozporządzeniu oraz o zasadach przestrzegania bioasekuracji związanych z tym rozporządzeniem:

  1. Ulotka informacyjna cz. I cały kraj_6 maja ost
  2. Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia ws środków ASF

Ważne dla właścicieli drobiu i ptaków – grypa ptaków

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że z dniem 6 kwietnia 2017r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W związku z powyższym przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowie Wielkopolskim zwraca uwagę ,że nadal został utrzymany m.in. obowiązek zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych( § 1ust.1 pkt 2 lit. b).

 

Ponieważ rozporządzenie nakłada na posiadacza drobiu obowiązek codziennego przeglądu stada drobiu  wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności ( § 1ust.1 pkt 2 lit. k), Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  przygotował przykład „informacji z codziennych przeglądów stada drobiu”. Na terenie województwa wielkopolskiego osoby utrzymujące drób przyzagrodowy zobowiązane są do prowadzenia takiej dokumentacji. Druk został umieszczony w zakładce  „ do pobrania”- choroby zakaźne.