Strona Główna

Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii.
Do głównych zadań Inspektoratu należy ochrona zdrowia zwierząt oraz weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego.
Zakres zadań został określony w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm.)